Nasze główne usługi:

Wynajem sprzętu budowlanego i usługi maszynami budowlanymi:
  Park maszyn

Roboty ziemne i wyburzenia:
  Niwelacja terenu, skarpowanie, korytowanie

  Wykopy pod fundamenty,budynki, przyłącza i drenaż

  Kopanie stawów

  Zasyp obsyp budynków i obiektów inżynierskich

  Rozbiórki wszelkiego rodzaju obiektów  

Transport materiałów budowlanych i sypkich:

  Mas ziemnych

  Kruszywa

  Piasku 
  Żwiru

  Różnego rodzaju materiałów budowlanych  

Transport:

  Maszyn budowlanych

  Ponadgabarytowy
  Niskopodwoziowy

  Usługi przeładunkowo - rozładunkowe
Odśnieżanie naziemne